Vitajte

Sme spoločnosť, ktorá Vám spracuje kompletnú ekonomickú agendu formou outsourcingu. Klientovi poskytujeme servis od prvotného zavedenia účtovnej evidencie (jednoduché i podvojné účtovníctvo), cez účtovné, devízové, štatistické výkazníctvo, mzdovú evidenciu, daňové poradenstvo.

Na trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt od r. 2001. Našou snahou je poskytnúť služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli plne venovať svojmu podnikaniu. Profesionálny prístup, zohľadnenie individuality klienta, obojstranne výhodná spolupráca je cesta, ktorou to dosiahneme.

Štandardné zmluvné podmienky spolupráce sú uvedené v „Zmluve o poskytovaní ekonomických služieb“. Nadštandard našich služieb zabezpečujeme korektným a diskrétnym prístupom našich pracovníkov, ich kultivovaným vystupovaním a zodpovedným prístupom. Tešíme sa na spoluprácu a veríme, že výsledkom práce bude vzájomná spokojnosť.

Mzdy a personalistika

Pre klienta vedieme mzdovú evidenciu s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, na to nadväzujúcimi smernicami ústredných štátnych orgánov a v plnej zhode s pokynmi klienta.

Finančné účtovníctvo

Účtovníctvo klientov našej spoločnosti je vedené našou výpočtovou technikou bez požiadaviek na hardwarové, resp. softwarové vybavenie klienta.

Poradenstvo

Služby našej spoločnosti zahŕňajú aj poradenstvo v oblasti daní, podnikateľské poradenstvo a finančný controlling a analýzy.

Prečo outsourcing?

Externé využitie zdrojov je v súčasnosti najmodernejší spôsob poskytovania služieb v oblasti ekonomiky. Prenesením zodpovednosti na špecialistov sa znižujú prevádzkové náklady a zákazník sa môže plne venovať hlavnej činnosti jeho podnikania. Zabezpečuje maximálnu efektivitu kľúčových aktivít firiem.